Adatvédelmi tájékoztatók

Az Infotv. (2011. évi CXII. törvény) rendelkezései szerint az Adatkezelőnek háromévente meg kell győződnie arról, hogy adatkezelési folyamatai továbbra is megfelelnek a GDPR előírásainak. Felül kell vizsgálna, hogy az adatkezelés céljának megvalósulásához továbbra is szükséges-e a személyes adatok kezelése. A GDPR szabályozás az Európai Unió tagállamaiban 2018. május 25.-től alkalmazandó, és ezt a revíziót minden olyan Adatkezelőnek el kell végeznie, amely 2018. május 25. napján személyes adatokat kezelt.
Felülvizsgálati kötelezettségünknek eleget téve, oldalunkon tájékozódhat aktuális adatvédelmi tájékoztatóinkról.

about